Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

Quint Family instant solution

 

De Instant Solution opvangondersteuning en/of aansturing, telefonisch of op locatie, bieden wij graag aan gezinnen met kinderen die te maken hebben met:

* nieuwe tijds verstoringen in de geest of gedachten/ gevoel/ handelen, zoals concentratie-, angst-, slaap-, gedrags-, voedings- en fysieke problematiek 

* het stempel hebben gekregen van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of juist bevreemdend lage begaafdheid in IQ of EQ,

* ADHD, PDD NOS, MBD, autisme, schizofrenie, eetstoornis, gedragsstoornis e.d gediagnosticeerd hebben gekregen voor bepaalde eigenschappen, maar er geen medische oorzaak gevonden is in de hersenen.

 

Deze gezinnen ervaren in de beschikbare/aanwezig zijnde oppasfunctie vaak een gemis aan (ervarings)deskundige hulp, advisering of aansturing voor deze kinderen met bijzondere eigenschappen op die momenten dat het nodig is.

 

Binnen uw huidige opvang of gezinssituatie bieden wij die extra functie voor u als gezin/familie en/of (ingehuurde) oppas, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ook de leerkracht/school van uw kind kan bij ons terecht op uw verzoek. Ten allen tijde kan telefonisch advies/ondersteuning worden gevraagd en desgewenst op locatie. Met deze wetenschap kunt u als ouders de situatie van uw kinderen makkelijker loslaten en een stuk eigen leven invullen of meer gemak ervaren naast uw verplichtingen in het dagelijks leven.

WANT:

* Er kunnen zich situaties voordoen dat u plotseling ervaart niet bij machte te zijn om te verschijnen bij uw verplichtingen of activiteiten, omdat uw kind acute verschijnselen vertoont die te maken hebben met de genoemde bijzondere eigenschappen. Quint Family zal deze situatie zo snel mogelijk voor u ondersteunen of aansturen, zodat u uw planning snel kunt hervatten. Ook de school/leerkracht zullen wij eventueel op verzoek ondersteunen.

* Er kunnen noodgevallen zijn door trauma's en/of incidenten van uw kind, in uw gezin of familie, die tijdelijke aansturing/coaching wenselijk maakt. Quint Family biedt graag deze ondersteuning door telefonisch te coachen op kritische momenten binnen de verstoring. Desgewenst kan hulp worden aangeboden op locatie.

* Het kan zijn dat partners graag eens samen zonder de kinderen op korte vakantie/ weekendtrip of uitgaansgelegenheid willen gaan. Quint Family kan daartoe uw aanwezige opvang telefonisch ondersteunen of hulp aanbieden op locatie. Quint Family is 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar.

* Het kan zijn dat een van de ouders of de kinderen in een neerwaartse emotionele spiraal dreigt te raken. Quint Family is direkt telefonisch/via skype bereikbaar wanneer zich acute problemen voordoen in deze context.

* Het kan zijn dat u of uw heldervoelende kind een ongelukje of traumatisch incident meemaakt. Quint Family is direct telefonisch bereikbaar voor ondersteuning en energy check-up.

 

* bij een verzoek voor onderstreuning voor meerdere dagdelen aaneengesloten maken wij een op maat gemaakte offerte met u samen.