Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

Waarom Quint Family Therapy 

Quint Family wil het Hoger Bewustzijn in de mens ervaarbaar, bereikbaar, inzichtelijk en toepasbaar maken in het dagelijkse leven, waardoor de sociale en individuele beperkingen die de Mens nu nog ervaart worden vertaald in competenties.

Als de Mens kan werken met het fysieke, emotionele, mentale, geestelijke en etherische instrumentarium dat nu voorhanden is, zijn Vijfling kan inzetten en verstaan, zijn Ego kan beheren/temmen, zijn energie positief kan filteren en bewaken/ beschermen,  zijn gevoel en gedachten positief kan filteren en zichtbaar ander gedrag kan kiezen, ervaren en vertonen, dan zet hij neer wat Quint Family voor ogen heeft:

*****op enig moment In Vol Bewustzijn in je Hoger Bewustzijn Zijn, waardoor een nieuw inzicht een nieuwe Waarheid oplevert die je zelf ervaart, kunt vertalen en toepassen.*****

Quint Family zal hiertoe betrokken instanties, hulpverleningorganisaties en gezinsleden inspireren en verbinden en het verbindende aspect stimuleren.

De mens leert middels zijn ervaringen en de waarheid verandert naar gelang je kennis...

Quint Family biedt de ervaring en de inspiratie

 

* Quint Family begeleidt, adviseert en bemiddelt o.a. in gezinnen in de thuissituatie binnen opvoeding-, ontwikkeling-, jeugdbeschermingsmaatregel-, relatie- /omgang-/ scheiding- & geestelijke-verstoring problematiek. Quint Family is in deze hoedanigheid een zelfstandig, particulier en vrijwillig alternatief voor ouders om een OTS (ondertoezichtstelling/jeugdbeschermingsmaatregel) of uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. 

* Quint Family biedt kennis, vaardigheden en inzichten voor het gehele (ex)gezin. Middels het instrument van aanwijzen, vertalen van de ervaring/beleving, coaching en behandeling van alle gezinsleden binnen een meersporen beleid en samenwerking via Innergiebewust creeren we met elkaar een positieve ombuiging van de situatie en het welbevinden op ieder niveau van alle (ex) gezinsleden.

* Quint Family bundelt en organiseert zelfstandig in overleg met het gezin de aanwezige of benodigde zorg- en dienstverlening in een samenwerkend verband. De ouders houden de regie en verantwoordelijkheid.

* Binnen een eigen ontwikkelde strategie en plan van aanpak stuurt Quint Family het gezin binnen de situatie versneld aan naar zelfredzaamheid, waarin ieder lid van het gezin zijn eigenheid en meerwaarde kan oppakken.

 

Meerwaarde

* De meerwaarde van Quint Family is praktisch gezien de 24-uurs bereikbaarheid voor alle gezinsleden, de mogelijkheid om ook in het weekend afspraken te maken en de door ouders af te stemmen hoeveelheid afspraken binnen een korte termijn, waardoor er breed zicht kan komen op de situatie, wensen en mogelijkheden binnen het gezin.

* De meerwaarde blijkt ook uit de flexibiliteit in locatie van coaching/observatie/ behandeling/ advisering en bemiddeling. Quint Family komt aan huis, op school, op de sportclub, neemt deel aan gesprekken met betrokken instanties en hulpverleners.

* De meerwaarde in behandelvorm is strategisch breed in te zetten door de competentie om verschillende situaties, werkwijzen en instanties te verstaan en te benaderen en op een lijn te brengen met de wensen en mogelijkheden van het gezin.

 

Ervaring

* De kennis en vaardigheden van Quint Family zijn ontwikkeld vanuit een veelheid aan studies, trainingen, jarenlange praktijkervaring in contacten met zorg-verleners, -instanties en gezinsobservaties en grote ervaring op het gebied van welzijn, gezondheid, dienstverlening en coaching/behandeling. Hierdoor is een snelle analyse, aanpak en planmatig werken mogelijk geworden, welke past binnen de kaders van alle betrokken systemen, doch welke die systemen nooit kunnen aanbieden. Samenwerken en verbinden zonder de beperkingen van systemen is een kunst en voorrecht en de grootste competentie van Quint Family.

*Daarnaast heeft Quint Family zich ontwikkeld als ervarings-deskundige in coaching, begeleiding, bemiddeling & advisering binnen scheiding-, omgang-, en jeugdzaken voor het gehele (ex)gezin intern in het gezinssysteem en extern in contact met scholen, advocatuur, rechtbank & hulpverleningsinstituten als Bureau Jeugdzorg (BJZ), voogdij (OTS/UHP) en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Deze intermediaire functie kan een hele opluchting betekenen binnen het gezin in het onafhankelijk en ongebonden wegwijzen binnen het web van hulpverlening en advocatuur/rechtbank en de vertaalslag naar die instituten. Derhalve kan de zaak sneller, inzichtelijk helder en positiever worden ingezet en afgehandeld en ontwrichting van een gezonde leefomgeving worden beperkt of voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om in deze situatie zicht te blijven houden op het geestelijk welzijn van alle betrokken gezinsleden om het probleem van loyaliteitsconflict of loyaliteitsmisbruik wat kan leiden tot oudervervreemding (PAS) syndroom te beperken of wenselijk te voorkomen. Quint Family helpt daartoe om een ouderschapsplan op te stellen met de ouders en overzicht te houden op het gedrag van alle betrokken leden van het gezin.

Voor meer informatie over de specialisaties binnen Quint Family zie de link: Specialisaties Quint Family Therapy


Samenwerkingsverband in Innergiebewust

*Quint Family biedt naast haar gezinstraject aan huis en op afstand ook een samenwerkingsconcept binnen Innergiebewust aan voor het gezin of een deel daarvan. De methode electro-acupunctuur wordt daarbij naar wens aanvullend ingezet. De sessies vinden plaats in de praktijkruimte van S. Visee te Almere.

Lees verder...Innergiebewust