Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

Een samensmelting tussen de werkzaamheden van de Praktijk voor Electroacupunctuur en Quinta Essentia Family Network, Quint Therapy & Quint Family. In de vorm van consulten/coachings binnen een door het gezin zelf stuurbare frequentie, kan het gezin een eigen holistisch totaalproces vormgeven en aangaan.


Beide disciplines zullen samenwerken om op alle nivo's binnen het gezin of een groep het beste in de mogelijkheden naar voren te halen en toepasbaar te maken.

Vanuit de kennis en ervaring van de Praktijk voor Electroacupunctuur zal met behulp van instrumenten getest worden, welke homeopatische, fytotherapeutische, energetische of orthomoleculaire hulpmiddelen nodig zijn voor een optimaal resultaat; fysiek, emotioneel, mentaal, geestelijk & etherisch. Quint Family complementeert het geheel middels haar eigen strategie, vertaling en aanwijzing middels inzicht en ervaring in de menselijke natuur, relaties & energie. Het beheren van gevoel, gedachten en handelen staat centraal; het leren werken met de instrumenten en competenties die we allemaal bezitten, onbewust of al bewust.

Het doel is om een gezin of groep zo snel mogelijk naar zelfredzaamheid en gezonde verhoudingen terug te brengen en een samenwerking aan te gaan om het beste van ieders eigenheid in vol bewustzijn te leren benutten en werkbaar te maken, waarbij een ieder zich vrij voelt in zijn eigen proces en waarheid.

Vooral in gezinnen die te maken hebben met kinderen die in het bezit zijn van uitzonderlijke of buitengewone capaciteiten, die voor de reguliere wereld nog als beperkend worden ervaren, kan dit traject een verheldering en opluchting betekenen. Nieuwe inzichten en kennis worden toepasbaar aangereikt met direct resultaat binnen het gezin of de groep.