Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

Kosten, afspraken en betalingswijze

 

Zuivere verantwoordelijkheid & wederkerigheid

 

de opheldering


Betalingen zijn nog altijd een issue. Vooral als ook een geestelijke of spirituele dienst wordt verleend.

Graag bieden wij hierin een heldere uiteenzetting.

*  Wij bieden onze dienst aan. De dienst is lichaamstherapie, coaching/counselling, visionair management, hovenierschap, renovatiewerk enz. Op het moment dat dit werk wordt aangevuld vanuit de energie is dat een extra geschenk. We kunnen niets verwachten en we kunnen het niet als van ons beschouwen. Wij vragen daar ook niets voor. Meestal is de geschonken energie wel de factor voor mogelijke veranderingen. Onze kennis, ervaring, technieken en middelen zetten wij in voor u en daarvoor vragen wij een redelijke vergoeding voor levensonderhoud en gemaakte kosten. 

* Het extra geschenk in energie en het vermogen in kracht wordt enkel mogelijk en bepaald door een situatie waarbij tussen en bij partijen sprake is van onvoorwaardelijke overgave/liefde/blijheid en er een wens tot verandering bestaat. Het eerste is enkel mogelijk wanneer partijen willen/kunnen afzien van egoisme, ijdelheid, trots en hoogmoed. Het tweede is afhankelijk van de bereikte frequentie en fase in innerlijke groei/in bewuste evolutie in wijsheid en liefde en de bereidheid om naar je zelf te kijken en de mate van inzet & wil aan je zelf te werken. Op deze wijze is er altijd een win-win en groeien beide partijen naar vermogen.

DUS: de wil van de therapeut om zijn naasten belangeloos te helpen en een hoog trillingsniveau van diens energie lichaam, wat men bereikt door de liefde en wijsheid in de praktijk te brengen, is het allerbelangrijkste om te zorgen dat healing mogelijk is. Het is ook belangrijk dat de client een goede aanleg heeft om energie op te nemen en dit berust op het bewustzijn, vertrouwen en de open-hart-igheid. Wanneer iemand geen aanleg heeft om de energie te ontvangen omdat het bewustzijn/infrastructuur daar niet is of omdat hij niet gelooft dat dit mogelijk is, of omdat hij de therapeut niet vertrouwd, of omdat hij niet bereid is om zichzelf te veranderen ten gunste van de liefde en van zijn egoïsme af te zien, dan zullen zijn chakra's gesloten blijven en dan zal, hoe krachtig de therapeut als kanaal ook is, de energie niet binnenkomen. Verder zorgt de praktijkervaring en technieken/middelen van de therapeut ervoor dat het overdrachtsvermogen van de energie toeneemt en een hoger vibratieniveau heeft. Bovendien draagt fysieke schoonmaak eraan bij, dat de energie niet zijn vibratie verminderd wanneer deze door het kanaal passeert. Dit vraagt soms een vegetarisch dieet en vermijden van consumptie van schadelijke stoffen zoals alcohol, tabak en elke andere soort van drugs. Verantwoording nemen van beider kanten is dus een belangrijke sleutel om de intentie te doen slagen. Het loslaten van alle percepties en verwachtingen, hetzij uit boeken/internet of sociale omgeving, is voorwaarde om nieuwe inzichten en/of een volgende stap/begrip van waarheid/wijsheid/frequentie te kunnen verkrijgen.

 

Kosten:

Wanneer u de afspraak voor uw behandeling maakt en u heeft de dienst genoten dan accepteert u daarmee de afspraken, algemene voorwaarden en kosten. U begrijpt de woorden op deze pagina. Kortom; dan word u geacht verantwoordelijk te zjn voor betaling en zelf al het mogelijke in werking te zetten om uw behandeling te doen slagen naar vermogen.

 

 

Quint Family Therapy/Quinta Essentia Family Therapy

* Voor iedere behandeling/ coaching via Quint Family voor het gehele gezin op een moment rekenen wij 65 euro per uur.

* Voor telefonische consulten/ behandelingen via Quint Family rekenen wij 16,25 euro per kwartier.

Afspraken/betalingswijze:

* alle betalingen geschieden middels factuur via de bank of contant direct na de behandeling binnen de sessie. 

* alle clienten die zich aanmelden via een van onze samenwerkingspartners voor een behandeling van Quint Family Therapy krijgen een korting van 10% op het bedrag genoemd in deze website excl. BTW voor de betreffende gewenste behandeling. 

* alle clienten die regelmatige behandelingen/anders aangeboden dienstverlening afnemen van de ondernemingen onder Quinta Essentia Family Network krijgen telefonische begeleiding naar wens inbegrepen. 

* alle cursisten krijgen gedurende de cursustijd tot 2 weken na afloop van de cursus alle benodigde (door ons aangeboden of door cursist gevraagd en door ons mee ingestemde) begeleiding ter gratis dienstverlening. Dit om zoveel mogelijk uit de cursus te kunnen halen.

* wanneer een bewijs van onvermogen(faillietverklaring/bankverklaring of gemeentelijk bewijs van onvermogen) wordt overhandigd hanteren wij een speciale regeling die u keuze vrijheid in de betalingsvorm en betalingsruimte laat. Wanneer aan de orde ontvangt u de benodigde informatie en voorwaarden.